Βελτίωση παραγωγικότητας

Βελτίωση Παραγωγικότητας

Υποστήριξη των μελισσοκόμων μέσω νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, δικτύωσης και σύγχρονων εργαλείων

Το Bee-conomy είναι ένα πρόγραμμα που βελτιώνει την παραγωγικότητα του κλάδου της μελισσοκομίας πολυδιάστατα. Μέσω της εκπαίδευσης και των δράσεων, οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι και νεοεισερχόμενοι του κλάδου, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέες πρακτικές και μεθόδους εξελίσσοντας τις ικανότητές τους. Επιπλέον, μέσω της δικτύωσης, δημιουργούν επαφές που μπορούν να μετατραπούν σε επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα ο διασυνοριακός χαρακτήρας του έργου μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός σύνδεσμος με το εξωτερικό.

Εκτύπωση


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"