Προβολή τοπικών μελισσοκομικών προϊόντων

Προβολή τοπικών μελισσοκομικών προϊόντων

Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και προώθησή τους, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Η σωστή προώθηση και προβολή των προϊόντων είναι μεγάλης σημασίας, ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Bee-conomy συντελεί σε αυτό το στόχο με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μελισσοκομικών προϊόντων, την προετοιμασία των παραγωγών για συμμετοχή σε διεθνή κλαδική έκθεση όπου καλούνται οι ίδιοι να αναδείξουν τα προϊόντα τους, αλλά και την εκπαίδευσή τους στη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων.

Τα μελισσοκομικά προϊόντα της περιοχής είναι εξαιρετικής ποιότητας και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Το γνωρίζουν όλοι αυτό; Ας τα προβάλλουμε σωστά!

Εκτύπωση


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"