Δράσεις ενημέρωσης

Δράσης ενημέρωσης

Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης μελισσοκόμων και νέων επαγγελματιών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία

Το bee-conomy με στοχευμένες δράσεις, προάγει τον κλάδο της μελισσοκομίας και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό του. Επενδύοντας στην τοπική κοινωνία και τα μέλη της, ενημερώνει και εξελίσσει ήδη επαγγελματίες και νεοεισερχόμενους του κλάδου οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία και τα προϊόντα της, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας!

 

Πακέτο εργασίας - Κωδικός Δράσης Πακέτο εργασίας - Τίτλος Δράσης
Πακέτο εργασίας 1 Διαχείριση και συντονισμός
Δράση 1.1 Δραστηριότητες προετοιμασίας
Δράση 1.2 Αναφορές προόδου
Δράση 1.3 Συναντήσεις προόδου
Δράση 1.4 Έλεγχος Δαπανών
Δράση 1.5 Τίτλος
Πακέτο εργασίας 2 Πληροφορίες & Δημοσιότητα
Δράση 2.1 Ενέργειες διάδοσης
Δράση 2.2 Ιστοσελίδα του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Δράση 2.3 Πλάνο επικοινωνίας
Δράση 2.4 Ημερίδες
Δράση 2.5 Τίτλος
Πακέτο εργασίας 3/ WP 3 Έρευνες και μελέτες
Δράση 3.1 Χαρτογράφηση των σημερινών διαδικασιών παραγωγής και Ανάλυση βελτίωσης παραγωγής
Δράση 3.2 Ανάλυση Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Δράση 3.3 Ανάπτυξη τοπικής ταυτότητας για την προώθηση των μελισσοκομικών προϊόντων
Δράση 3.4 Τεκμηρίωση για την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Δράση 3.5 Μελέτη βιωσιμότητας ενός Σεμιναρίου Εμπορίου για τους παραγωγούς μελισσοκομικών προϊόντων / Sustainability Study of a Trade Workshop for Bee Products' producers
Πακέτο εργασίας 4 Σεμινάριο Εμπορίου μελισσοκομικών προϊόντων
Δράση 4.1 Δημιουργία της ομάδας των εκπαιδευομένων
Δράση 4.2 Ανάπτυξη και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού
Δράση 4.3 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Bee-trade Workshop – Εξοπλισμός και ανάπτυξη των Πάρκων μελισσοκομίας
Δράση 4.4 Υλοποίηση του σεμιναρίου (2 φάσεις)
Δράση 4.5 Συμβουλευτική και καθοδήγηση
Πακέτο εργασίας 5 Ανάπτυξη εμπορικών εργαλείων και εργαλείων υποδομών
Δράση 5.1 Ανάπτυξη διασυνοριακής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των διαδικασιών, των παραγωγών και των προϊόντων
Δράση 5.2 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μελισσοκομικών προϊόντων
Δράση 5.3 Προετοιμασία και συμμετοχή μελισσοκομικών προϊόντων σε διεθνή έκθεση
Δράση 5.4 Οδηγός μελισσοκομικών προϊόντων - Πρόσκληση προς τους επενδυτές
Δράση 5.5 Αγροτική οδοποιία στο Negotino

Εκτύπωση


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"