Πρόσκληση στη 4η συνάντηση εργασίας

Πρόσκληση στη 4η συνάντηση εργασίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της συνάντησης 


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"