Πρόσκληση ημερίδας λήξης Bee-conomy

Πρόσκληση ημερίδας λήξης Bee-conomy

Ο Δήμος Αλμωπίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική του ημερίδα.

Δείτε την πρόσκληση εδώ


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"