Αντιμετώπιση του κυρόσκορου με φυσικά μέσα

Αντιμετώπιση του κυρόσκορου με φυσικά μέσα

Ο μεγάλος κηρόσκορος Galleria mellonella (L.) είναι ένας από τους κυριότερους εχθρούς των μελισσών στην Ελλάδα και κάθε χρόνο καταστρέφει πολλές κηρήθρες (χτισμένες) στην αποθήκη ή μέσα στις κυψέλες όταν αυτές έχουν λίγο πληθυσμό. Τα ενήλικα (πεταλούδες) δεν προκαλούν καμία ζημιά και δεν τρέφονται καθόλου στη διάρκεια του σταδίου αυτού. Μόνο το στάδιο της προνύμφης τρέφεται και προκαλεί ζημιά στις κηρήθρες. Όμως τα ενήλικα και οι προνύμφες μπορούν να μεταφέρουν παθογόνα όπως της Αμερικανικής Σηψιγονίας.

Η μέχρι τώρα διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι όλα τα στάδια του κηρόσκορου καταστρέφονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι όλα τα στάδια (αυγά, προνύμφες, νύμφες και ενήλικα) του κηρόσκορου πεθαίνουν μετά από έκθεση στους -15 ° C για 2 ώρες. Η έρευνά µας έδειξε ότι οι κηρήθρες στην αποθήκη το καλοκαίρι πρέπει να διατηρούνται στις χαμηλές θερμοκρασίες (- 20 ° C) για πολλές ημέρες προκειμένου να έχουμε την καταστροφή όλων των σταδίων. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην πράξη γιατί πολλοί µελισσοκόµοι παραπονιούνται ότι πολλές κηρήθρες προσβάλλονται παρόλο που εφαρµόζουν τις οδηγίες σύµφωνα µε τα βιβλία.


Σε ειδικό θάλαμο εκτροφής (+30 ° C) του Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισσοκοµίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έγιναν εκτροφές του κηρόσκορου και παράχθηκαν αρκετές χιλιάδες αυγά, προνύµφες, και νύµφες. Κατόπιν εκτέθηκαν σε θερµοκρασία - 20 ° C (καταψύκτης) για διάφορους χρόνους που κυµαίνονταν από 2 έως 120 ώρες (2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 96, 120). Μετά την έκθεση στις χαµηλές θερµοκρασίες τοποθετούνταν στους 30 οC (θάλαµο εκτροφής) για να γίνει η διαπίστωση πόσα έζησαν και πόσα πέθαναν. Το πείραµα επαναλήφθηκε επί 3 χρονιές. Σε 2 ώρες υπήρχε πλήρης καταστροφή των προνυµφών, νυµφών και ενηλίκων του κηρόσκορου. Το ποσοστό καταστροφής των αυγών ήταν µεγάλη µετά από 10 ώρες διατήρησης στον καταψύκτη. Υπήρχαν όµως και αυγά (µικρό ποσοστό) που επιβίωσαν ακόµη και 120 ώρες (5 ηµέρες) διατήρησης στους - 20 ° C. Για τον παραπάνω λόγο έγινε και επανάληψη του πειράµατος µε έκθεση των αυγών στους -20 ° C για 2, 5 και 10 ηµέρες. Στο τελευταίο πείραµα παρουσιάστηκαν και αυγά του κηρόσκορου που επιβίωσαν µέχρι και 9 ηµέρες.


Επίσης περιγράφεται η κρυωνική µέθοδος καταστροφής των αυγών και η απολύµανση των κυψελών όπου σε ρωγµές και άλλα σηµεία εµφωλεύουν τα αυγά του κηρόσκορου. Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι τα αυγά του κηρόσκορου επιζούν και στις 120 ώρες. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιµετώπισής του. Οι µελισσοκόµοι που τόσο καιρό ήξεραν ότι η διατήρηση των κηρηθρών στον καταψύκτη για µισή µέρα, εξασφάλιζε την προστασία τους από τον κηρόσκορο, αυτό δεν είναι αληθές. Θα πρέπει οι κηρήθρες να παραµένουν σε καταψύκτη για τουλάχιστον 5 ηµέρες ή σε ψυγείο (8 έως12 ° C) για όσο καιρό η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 15 ° C.

Πηγή: periskepsis.blogspot.com


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"