Πρόσφατα Νέα

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Το έργο Bee-conomy που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013" έχει αρχίσει να υλοποιείται!

Διαβάστε Περισσότερα


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"